M.Josefon74
Blog
Bình luận
Khiếu nại1
Về tôi
Blog
Không có cái gì ở đây cả
Bình luận
Không có cái gì ở đây cả
Khiếu nại

M. Jose

Ngoại quốc
PokerStars đã chặn tài khoản của tôi và Mail đã gửi cho tôi, cho thấy rằng tôi phải giao ba bảng lương cuối cùng của mình, có đúng không? Tôi không thấy rõ ràng, vì tôi không nghĩ rằng tôi phải cho biết thu nhập của mình là gì hoặc họ là bao nhiêu. Bạn có thể cho tôi biết nếu nó là chính xác và hợp pháp?

M.Josefon74

Tôi đặt cược vào

Tham gia kênh Telegram của chúng tôi!