Davidpulpi19
Blog
Bình luận1
Khiếu nạihai
Về tôi
Blog
Không có cái gì ở đây cả
Bình luận
Chặn phong tỏa đóng cửa
Xin lỗi vì khiếu nại là một người khác mà không nhận ra nó, tôi đã đặt 2
Ngày 11 tháng 1 năm 2021
Khiếu nại
Tôi chặn đặt cược nếu khả năng đóng cửa trong tất cả những người tôi có, ngay cả khi điều đó là tích cực, và tôi chỉ thiếu một trận đấu bắt đầu lúc 9 và tất cả các trận đấu đã thắng và trong những người khác mang các đội giành chiến thắng mà không có khả năng khả năng đóng cửa và tôi đặt mình vào một trận đấu với sự hỗ trợ và họ đã không giải quyết tôi, tôi sẽ cứu cam kết không có khả năng đóng, tôi tiết kiệm rằng tôi cho rằng lỗi sẽ là của tôi, bạn phải nói pokerstar cho poker là điều tốt nhất có nhưng trong các môn thể thao chủ đề, hãy lưu lại những gì giải pháp sẽ là
Chặn phong tỏa đóng cửa

Davidpulpi19

Tôi đặt cược vào

Tham gia kênh Telegram của chúng tôi!