Với với
Blog
Bình luận1
Khiếu nại1
Về tôi
Blog
Không có cái gì ở đây cả
Bình luận
Với với
Cảm ơn bạn, nhưng nó đã xảy ra với bạn? Và bạn có nghĩ rằng có một lựa chọn để cung cấp cho tôi? Cảm ơn bạn
Ngày 25 tháng 5 năm 2021
Khiếu nại

Với với

Ngoại quốc
Xin chào tất cả mọi người, hôm nay tôi đã đặt cược PokerStars 10 đô la cho 440 trong số 2 trận đấu .. Tất cả đều thắng và trong 89 phút tôi đã vào để kết thúc việc đặt cược vì tổng số hạn ngạch tại thời điểm đó có giá trị SE 1.10. Việc đóng cửa là vào năm 300 và một cái gì đó và khi tôi đóng cửa, họ đã đóng nó với số tiền 29 ... và điều đó là không thể ... Tôi nghĩ rằng đó là một số lượng những người trước đây đã được cứu khi tôi đang kiểm tra ... Tôi có thể làm gì? Họ có thể kiểm tra rằng tại thời điểm đó, ngọn đồi còn nhiều hơn? Cảm ơn trước

Với với

Tham gia kênh Telegram của chúng tôi!