Fran_cangrejo
Blog
Bình luận
Khiếu nại1
Về tôi
Blog
Không có cái gì ở đây cả
Bình luận
Không có cái gì ở đây cả
Khiếu nại
Hơn hai tháng trước, họ cho tôi sự dễ dàng ở Betfair Italy để tạo tài khoản trong vòng chưa đầy một phút, sau đó họ đóng nó lại với tôi và họ nói với tôi rằng họ sẽ trả lại tiền (200 euro) hơn hai tháng Và đừng trả lại tiền. Họ không gửi cho tôi một email khốn khổ, nếu không phải vì tôi không tham gia cuộc trò chuyện mà họ không cho tôi biết tôi nên làm gì để thu hồi tiền.

Fran_cangrejo

Tôi đặt cược vào

Tham gia kênh Telegram của chúng tôi!