Yovannivillar
Blog
Bình luận3
Khiếu nại1
Về tôi
Blog
Không có cái gì ở đây cả
Bình luận
Jhovanny
Vấn đề đã giải quyết, cảm ơn bạn rất nhiều cho Aidbet pháp lý!
Ngày 19 tháng 6 năm 2020
Jhovanny
Gửi thông tin đến email [Email được bảo vệ], xin lỗi là tôi không nhận được bất cứ điều gì và nơi tôi đặt rằng họ sẽ gửi nó
Ngày 16 tháng 3 năm 2020
Jhovanny
Xin chào, tôi chưa nhận được bất kỳ email nào, bạn đã gửi nó ở đâu?
Ngày 15 tháng 3 năm 2020
Khiếu nại

Jhovanny

Đã giải quyết
Tôi đã thực hiện một lối vào Pokerstars và sau đó anh ấy không cho phép tôi truy cập vào nhà cá cược, anh ấy gửi kèm theo tài liệu được yêu cầu (khoảng cách đã chi Trong nhà của họ trong cá cược nhà của họ, tôi không biết phải làm thế nào.

Yovannivillar

Tham gia kênh Telegram của chúng tôi!