Khiếu nại
Ngoại quốc

bảng xếp hạng fifa các đội tuyển quốc gia Tài khoản đáng ngờ sau khi cập nhật

Ngày 26 tháng 6, 01:34
hai

Đã 2 lần Pokerstar hay đúng hơn là PokerStafa sử dụng tài khoản của tôi để chuyển tiền sang các tài khoản hoặc khoản bồi hoàn khác khi PokerSar đang cập nhật, họ đang bảo trì và sau 5 phút họ gửi email cho tôi một khoản hoàn trả về XDinero khi bạn không thể Truy cập trò chơi gần đây 1 tháng trước Pokerstar và tôi đã chi tiêu tương tự 250 euro và tôi không biết liệu đó có phải là một thử thách và tôi muốn rút nó và điều ngạc nhiên là khi họ chỉ để lại cho tôi 20 euro vì tôi đã đến Thẻ và một thẻ khác chuyển những gì Taradab Dias và bây giờ Pokerstar yêu cầu bạn trả lại tiền hoặc không mở tài khoản PokerStar sử dụng mỗi bản cập nhật để xóa tiền và bạn phải dừng trò lừa đảo này và mafia này

Số lượng: 250
Nhận xét quản trị viên
Chúng tôi không có phản hồi của người dùng.
Bình luận
hai
Antxon p
Quản lý khiếu nại
0
Buenas Tardes. Để giúp bạn, chúng tôi cần cung cấp cho chúng tôi thông tin được yêu cầu.
Antxon p
Quản lý khiếu nại
0
Buenas Tardes. Để giúp bạn, chúng tôi cần giải thích những gì xảy ra với bạn, vì chúng tôi không hiểu nó.

Tham gia kênh Telegram của chúng tôi!