Fmbolivarroman
Blog
Bình luậnhai
Khiếu nại1
Về tôi
Blog
Không có cái gì ở đây cả
Bình luận
Francisco Bolivar
Tiêu cực, không đưa ra dấu hiệu, tôi không còn biết phải làm gì trước khi bất lực to lớn. Bạn có thể giúp tôi được không??
Ngày 4 tháng 3 năm 2021
Francisco Bolivar
Họ đã gửi cho tôi một tin nhắn để gửi một tài liệu, gửi cho họ hóa đơn nước và không đưa ra dấu hiệu cuộc sống nữa. Một tháng với tài khoản đóng băng và với sự bất lực tàn bạo !! Những tên trộm nào !!!
24 tháng 2 năm 2021
Khiếu nại

Francisco Bolivar

Ngoại quốc
Chào buổi sáng, vào ngày 28 tháng 1, tôi đã mở một tài khoản trong Pocket Star Sport, trong đó tôi đã nhập 30 euro + 5 euro. Khi tôi đưa vào ngày 29, một tin nhắn rằng tài khoản của tôi bị đóng băng để liên hệ với họ qua email. Tôi liên lạc và họ nói với tôi rằng tôi thiếu tài liệu mà sau đó tôi gửi cho bạn. Chà, đã phơi bày điều này, sau hơn 10 ngày và một vài email chưa bao giờ bị ảnh hưởng với tôi mà không thể truy cập tài khoản của tôi và mà không thể rút 35 euro mà tôi đặt !!! Tôi cần giúp đỡ vì tôi coi một trò lừa đảo như cốc thông những gì họ đã làm với tôi !!! Những kẻ vô lại nào !!!

Tham gia kênh Telegram của chúng tôi!