Tôp 10 Chuyên gia và Tipsters Tipsters
Chuyên giaMáy tính / ROI

bang xep hang vong loai chau a Top10 Tipsters

Chuyên gia và người khuyết tật Tổng số cược/ / / ROI, % Máy tính
Kfpicks
Kfpicks
19/ 9/ 5/ hai 96.9 +1 551 €
Jose Ramon Exposito
Jose Ramon Exposito
17/ 10/ 0/ 4 40.6 +569 €
Jose Gavilan
Jose Gavilan
số 8/ 3/ 1/ 4 35,6 +285 €
Tonnicorneto
Tonnicorneto
6/ 4/ 1/ 1 34,8 +209 €
I?aki Avial
I?aki Avial
9/ 7/ 0/ hai 20.6 +185 €
Pinganillo
Pinganillo
13/ 6/ 1/ 5 12.8 +153 €
Angemar
Angemar
số 8/ 4/ 0/ 4 9.0 +72 €
Borja Pardo
Borja Pardo
mười lăm/ 5/ 0/ số 8 -3,5 -Bốn năm €
Javier Parra Pe?a
Javier Parra Pe?a
9/ 4/ 0/ 5 -25.3 -228 €
Francisco Ariztegi
Francisco Ariztegi
12/ 5/ 1/ 6 -21,5 -259 €
Kfpicks
Kfpicks
9/ 5/ hai
+1 551 €
96,9%
+569 €
40,6%
+285 €
35,6%
+209 €
34,8%
I?aki Avial
I?aki Avial
7/ 0/ hai
+185 €
20,6%
Pinganillo
Pinganillo
6/ 1/ 5
+153 €
12,8%
Angemar
Angemar
1
4/ 0/ 4
+72 €
9.0%
Borja Pardo
Borja Pardo
5/ 0/ số 8
-Bốn năm €
-3,5%
-228 €
-25,3%
-259 €
-21,5%
Chuyên gia và người khuyết tật Tổng số cược/ / / ROI, % Máy tính
Kfpicks
Kfpicks
19/ 9/ 5/ hai 96.9 +1 551 €
Jose Ramon Exposito
Jose Ramon Exposito
17/ 10/ 0/ 4 40.6 +569 €
Jose Gavilan
Jose Gavilan
số 8/ 3/ 1/ 4 35,6 +285 €
Tonnicorneto
Tonnicorneto
6/ 4/ 1/ 1 34,8 +209 €
I?aki Avial
I?aki Avial
9/ 7/ 0/ hai 20.6 +185 €
Pinganillo
Pinganillo
13/ 6/ 1/ 5 12.8 +153 €
Angemar
Angemar
số 8/ 4/ 0/ 4 9.0 +72 €
Borja Pardo
Borja Pardo
mười lăm/ 5/ 0/ số 8 -3,5 -Bốn năm €
Javier Parra Pe?a
Javier Parra Pe?a
9/ 4/ 0/ 5 -25.3 -228 €
Francisco Ariztegi
Francisco Ariztegi
12/ 5/ 1/ 6 -21,5 -259 €
Kfpicks
Kfpicks
9/ 5/ hai
+1 551 €
96,9%
+569 €
40,6%
+285 €
35,6%
+209 €
34,8%
I?aki Avial
I?aki Avial
7/ 0/ hai
+185 €
20,6%
Pinganillo
Pinganillo
6/ 1/ 5
+153 €
12,8%
Angemar
Angemar
1
4/ 0/ 4
+72 €
9.0%
Borja Pardo
Borja Pardo
5/ 0/ số 8
-Bốn năm €
-3,5%
-228 €
-25,3%
-259 €
-21,5%

Thống kê chuyên gia

Chuyên gia Tổng số cược/ / / ROI, % Máy tính
Borja Pardo
Borja Pardo
mười lăm/ 5/ 0/ số 8 -3,5 -Bốn năm €
Borja Pardo
Borja Pardo
5/ 0/ số 8
-Bốn năm €
-3,5%

Thống kê của Tipsters

Tipster Tổng số cược/ / / ROI, % Máy tính
Kfpicks
Kfpicks
19/ 9/ 5/ hai 96.9 +1 551 €
Jose Ramon Exposito
Jose Ramon Exposito
17/ 10/ 0/ 4 40.6 +569 €
Jose Gavilan
Jose Gavilan
số 8/ 3/ 1/ 4 35,6 +285 €
Tonnicorneto
Tonnicorneto
6/ 4/ 1/ 1 34,8 +209 €
I?aki Avial
I?aki Avial
9/ 7/ 0/ hai 20.6 +185 €
Pinganillo
Pinganillo
13/ 6/ 1/ 5 12.8 +153 €
Angemar
Angemar
số 8/ 4/ 0/ 4 9.0 +72 €
Javier Parra Pe?a
Javier Parra Pe?a
9/ 4/ 0/ 5 -25.3 -228 €
Francisco Ariztegi
Francisco Ariztegi
12/ 5/ 1/ 6 -21,5 -259 €
Mario Gago
Mario Gago
mười một/ 3/ 0/ 6 -30.2 -272 €
Francisco Bravo
Francisco Bravo
4/ 0/ 1/ 3 -75.0 -300 €
Jorge
Jorge
28/ 9/ 4/ mười lăm -28.2 -789 €
Antxon Pascual
Antxon Pascual
26/ 6/ hai/ 16 -39,4 -945 €
Alex Rodriguez
Alex Rodriguez
54/ 10/ 0/ 44 -40.8 -2 204 €
Hồ bơi
Hồ bơi
141/ 44/ 3/ 88 -17.4 -2 344 €
Kfpicks
Kfpicks
9/ 5/ hai
+1 551 €
96,9%
+569 €
40,6%
+285 €
35,6%
+209 €
34,8%
I?aki Avial
I?aki Avial
7/ 0/ hai
+185 €
20,6%
Pinganillo
Pinganillo
6/ 1/ 5
+153 €
12,8%
Angemar
Angemar
1
4/ 0/ 4
+72 €
9.0%
-228 €
-25,3%
-259 €
-21,5%
-272 €
-30,2%
-300 €
-75,0%
Jorge
Jorge
9/ 4/ mười lăm
-789 €
-28,2%
-945 €
-39,4%
-2 204 €
-40,8%
Hồ bơi
Hồ bơi
13
44/ 3/ 88
-2 344 €
-17,4%
100 mỗi lần đặt cược
Được tài trợ

Biểu tượng "được tài trợ" chỉ ra rằng các vị trí xếp hạng được xác định bởi các thỏa thuận thương mại với nhà cá cược.

Bảng xếp hạng Legalbet được thực hiện theo cách trung thực nhất có thể, vì vậy chúng tôi chỉ ra "không được tài trợ" trong những trường hợp các vị trí được xác định theo cách khách quan nhất có thể.

Cửa hàng cá cược
18+ | Quảng cáo | Trò chơi có trách nhiệm
Tất cả các nhà cá cược

Tham gia kênh Telegram của chúng tôi!