Josecarlosjim2
Blog
Bình luận
Khiếu nại1
Về tôi
Blog
Không có cái gì ở đây cả
Bình luận
Không có cái gì ở đây cả
Khiếu nại
Tài khoản của tôi bị chặn từ ngày 28 tháng 10, 6 tháng nay. Điều này là do chị tôi cũng đã chọn từ ngôi nhà đặt cược này với các trận đấu mà cô ấy đề nghị, và tôi nói rằng từ đây đến vấn đề mà chúng tôi đã nghĩ rằng chúng tôi đã sử dụng Multi. Tôi đã nhận xét với họ và tôi chưa nhận được bất kỳ sự làm rõ hoặc kết luận nào hôm nay đối với tài khoản của tôi. Tôi là 158 euro mà tôi muốn quay lại với tôi và nếu họ cho rằng họ phải đóng tài khoản của tôi sau đó, nhưng ít nhất họ nói với tôi điều gì đó vì tôi không biết liệu tôi không biết trực tiếp tố cáo họ.

Josecarlosjim2

Tôi đặt cược vào

Tham gia kênh Telegram của chúng tôi!