Khiếu nại
Ngoại quốc

dota 2 carry A78

Ngày 28 tháng 10 năm 2020, 07:58
1

Thời gian để chứng minh đặt cược miễn phí. Tôi đã thua cược đầu tiên và tôi đang chờ đặt cược miễn phí liên quan. 4 ngày đã trôi qua và không ai trả lời thư. Tôi không biết nếu có trò chuyện hay điện thoại. Cảm ơn.

Số lượng: 100
Nhận xét quản trị viên
Chúng tôi không thể giúp với trái phiếu hoặc chương trình khuyến mãi
Bình luận
1
Lewww.ire9.com
Người quản lý
0
Xin chào. Chúng tôi cảm thấy nó, chúng tôi không thể giúp với trái phiếu hoặc khuyến mãi. Chúng tôi không biết liệu quy trình đăng ký có được thực hiện chính xác hay không, ngoài thực tế là chúng là các chương trình khuyến mãi theo các điều khoản và điều kiện của từng nhà cá cược cụ thể.

Như bạn nói, PokerStars Sports không có điện thoại hoặc trò chuyện trực tuyến, chỉ có thư, nơi họ chậm trả lời.

Chúc mừng

Tham gia kênh Telegram của chúng tôi!