Khiếu nại
Ngoại quốc

fifa game Tấn

Ngày 10 tháng 8 năm 2020, 09:47
6

Tôi đã hoàn trả vào ngày 26/7/2020 cho thẻ tín dụng mà tôi không còn có và sau nhiều ngày tôi đã nói chuyện trò chuyện vì những vấn đề này qua thư mà họ không trả lời. Tôi đã nói với họ vấn đề và họ nói với tôi rằng việc tái hòa nhập với các thẻ mất 10 ngày làm việc một ngày man rợ thực sự tôi bảng điểm việt nam đã nói lại cho cuộc trò chuyện và gần như là điều kỳ diệu vì nó được ẩn rất tốt để bạn không thể tìm thấy nó, họ nói Tôi một lần nữa họ chuyển nó cho bộ phận tương ứng và vẫn không có gì. Họ sẽ có rất nhiều sự nổi tiếng nhưng đó là dịch vụ không đáng xấu hổ.

Số lượng: 200
Nhận xét quản trị viên
Chúng tôi chưa nhận được nhiều phản hồi của người dùng qua email
Bình luận
6
Lewww.ire9.com
Người quản lý
1
Xin chào, bạn có thể gửi cho chúng tôi bằng tin nhắn riêng cho email của bạn không?
Ngay từ giây phút đầu tiên tôi đã được hoàn trả, tôi đã bị chặn và tôi không thể thực hiện bất kỳ phong trào nào, thay vào đó bảng điểm việt nam với phần còn lại của việc hoàn trả họ trong suốt thời gian bạn phải chờ đợi để có thể tái hòa nhập nhưng của thẻ là không thể.
Họ đã gửi cho tôi một email ngày hôm qua cho thấy rằng việc hoàn trả được chấp thuận bởi mục tiêu mà tôi đã gọi cho ngân hàng vào ngày mai và họ đã nói với tôi rằng điều này là không thể với một thẻ được xuất viện và không tồn tại.
Lewww.ire9.com
Người quản lý
0
Xin chào, và bạn không thể hủy bỏ việc rút tiền và làm bảng điểm việt nam lại cho một phương thức khác hoặc bằng một thẻ khác?
Tôi vừa gửi cho họ một c
Orreo giải thích rằng tôi đã nói chuyện với bảng điểm việt nam ngân hàng vào ngày mai và theo nghĩa đen là họ không được bồi hoàn được chấp thuận cho một thẻ không còn tồn tại và họ phải trả lại số tiền đó.
Tôi không biết những gì khác để nói với bạn vì tôi muốn 200 euro quay lại với tôi và đóng tài khoản một cách dứt khoát.
Nhận xét bị xóa theo yêu cầu bảng điểm việt nam của người dùng
Ngay từ giây phút đầu tiên tôi đã được hoàn trả, tôi đã bị chặn và tôi không thể thực hiện bất kỳ phong trào nào, thay vào đó với phần còn lại của việc hoàn trả họ trong suốt thời gian bạn phải chờ đợi để có thể tái hòa nhập nhưng của thẻ là không thể.
Họ đã gửi cho tôi một email ngày hôm qua cho thấy rằng việc hoàn trả được chấp thuận bởi mục tiêu mà tôi đã gọi cho ngân hàng vào ngày mai và họ đã nói với tôi rằng điều này là không thể với một thẻ được xuất viện và không tồn tại.

Tham gia kênh Telegram của chúng tôi!