kết quả vòng loại thứ 3 khu vực châu á Danh sách khiếu nại của Jokerbet

Chúng tôi chấp nhận các khiếu nại về các nhà cá cược liên quan đến các chủ đề sau: chậm trễ, tính toán cược không chính xác, phong tỏa bất hợp pháp tài khoản hoặc các vi phạm nghiêm trọng khác. Chúng tôi không chấp nhận các khiếu nại liên quan đến nhà cá cược trong chính họ (giới hạn cá cược, hạn ngạch thấp, giới hạn). Bạn có thể đi Một bình luận về Jokerbet, họ sẽ được đưa vào tài khoản bởi nhà cá cược và những người dùng khác.

Thêm một khiếu nại

Khiếu nại 2

Tôi ban cap nhat fifa đã xác minh tài khoản trong Jokerbet.es kể từ tháng 9 năm 2018, trước khi tôi kiếm được thu nhập và tái hòa nhập mà không gặp vấn đề gì vì tài khoản của tôi đã được xác minh. Vài ngày trước, khi tôi hoàn trả, tôi nhận được một email cho biết những điều sau đây: "Chúng tôi đặt mình tiếp xúc với bạn để yêu cầu một bức ảnh selfie với DNI của bạn trong ban cap nhat fifa tay của bạn, trong đó mặt trước của ID và DNI của bạn được đánh giá rõ ràng khuôn mặt của bạn, để hoàn thành quá trình xác minh tài khoản của bạn và để có thể phê duyệt việc rút tiền của bạn nhanh hơn. "Tôi trả lời email, cho biết rằng tài khoản của tôi đã được xác minh từ năm 2018 và trước đây tôi đã thực hiện các khoản bồi hoàn mà không gặp vấn đề gì. Insstant chỉ ra rằng khi bạn đăng ký trong hợp đồng người dùng, bạn chấp nhận những điều sau: Như chúng tôi đã chỉ ra trước đó trong hợp đồng mà bạn chấp nhận tại thời điểm đăng ký chỉ ra rõ ràng trong phần 7.5.3 rằng: "Nhà điều hành có thể yêu cầu người tham gia bổ sung hoặc cập nhật tài liệu nhận dạng, cũng như bản sao các tài liệu hoặc thử nghiệm khác như selfies hoặc các phương tiện khác có thể được sử dụng để nhận dạng khuôn mặt và cho phép công nhận danh tính của người dùng và/hoặc đó là chủ sở hữu của phương tiện thanh toán hoặc tài khoản ngân hàng đã chỉ ra để một phân bón nhất định được thực hiện. Tôi truy cập trang DGOJ, luật BOE và không có nơi nào không có bài viết nào chỉ ra rằng người dùng phải gửi selfie để xác minh.
Nhận xét quản trị viên
Hiệu suất của Jokerbet được thu thập trong các quy định hiện hành (xác minh tài khoản)
Được tài trợ

Biểu tượng "được tài trợ" chỉ ra rằng các vị trí xếp hạng được xác định bởi các thỏa thuận thương mại với nhà cá cược.

Bảng xếp hạng Legalbet được thực hiện theo cách trung thực nhất có thể, vì vậy chúng tôi chỉ ra "không được tài trợ" trong những trường hợp các vị trí được xác định theo cách khách quan nhất có thể.

Cửa hàng cá cược
18+ | Quảng cáo | Trò chơi có trách nhiệm
Tất cả các nhà cá cược

Tham gia kênh Telegram của chúng tôi!