Jonajrg
Blog
Bình luận
Khiếu nại1
Về tôi
Blog
Không có cái gì ở đây cả
Bình luận
Không có cái gì ở đây cả
Khiếu nại
Hơn 1 tuần trước tôi đã đặt cược, họ đặt nó như một người chiến thắng ở Wanabet nhưng tôi không nhận được tiền của mình, tôi đã liên lạc cùng ngày với cuộc trò chuyện của họ, tôi đã nói chuyện với họ và mỗi ngày Kỹ thuật viên nhóm đang cố gắng giải quyết, 1 tuần tôi đã như vậy, họ thậm chí còn nói với tôi rằng tất cả các cược khác của tôi đã được trả tốt và đó là một điều gì đó đặc biệt, và tất cả vì trong đặt cược đó, tôi sử dụng một phần thưởng đã cho tôi, Người duy nhất trong đó tôi sử dụng tiền thưởng và người duy nhất không trả tiền cho tôi trong 1 tuần, là không thể tin được, tôi không biết tôi cần phải làm gì khác vì tôi thấy rằng họ sẽ không đặt cược cho tôi

Jonajrg

Tôi đặt cược vào

Tham gia kênh Telegram của chúng tôi!

argentina won world cup how many www.ire9.coms