Thông báo pháp lý - Điều kiện sử dụng pháp lý

lịch đá world cup 2022 của việt nam Chính sách bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư

Đối với việc sử dụng phần lớn các dịch vụ Lewww.ire9.com, việc tạo điều kiện cho việc xác định dữ liệu là không bắt buộc. Tuy nhiên, đối với hoạt động thích hợp của một số trong số chúng, một địa chỉ email, tên người dùng, mật khẩu và lưu trữ của địa chỉ IP người dùng hợp lệ, nhà cung cấp truy cập có thể sử dụng để xác định nó là cần thiết. Tương tự như vậy, với bản chất của các dịch vụ, người dùng, tùy chọn và tự nguyện, có thể xuất bản tất cả các loại dữ liệu cá nhân mà người dùng khác sẽ có quyền truy cập.

Người dùng sẽ chỉ chịu trách nhiệm về dữ liệu truy cập và nhận dạng được cung cấp, cũng như các hành động, tin nhắn, thông tin liên lạc, câu lệnh hoặc liên kết được thực hiện hoặc gửi từ tài khoản của họ.

Lewww.ire9.com sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc dữ liệu được cung cấp bởi người dùng, miễn trừ bất kỳ trách nhiệm nào đối với các hành động, yêu cầu và/hoặc tuyên bố có thể được thực hiện đối với Lewww.ire9.com liên quan đến nội dung và dữ liệu nói trên, vì chúng không có phương tiện Đảm bảo danh tính của người dùng đã đăng ký hoặc tính xác thực của dữ liệu và thông tin được cung cấp.

Theo các quy định của Luật hữu cơ 3/2018, ngày 5 tháng 12, về việc bảo vệ hoạt động dịch vụ người. Thông qua việc chấp nhận thông báo pháp lý này và/hoặc các hình thức khác nhau, người dùng thể hiện sự đồng ý của họ đối với việc xử lý và gán dữ liệu cá nhân của họ và gửi thông tin liên lạc thương mại.

Nó cũng được báo cáo rằng chủ sở hữu dữ liệu có thể thực hiện các quyền được công nhận trong các quy định bảo vệ dữ liệu, đặc biệt là các quyền truy cập, chỉnh lưu hoặc hủy bỏ dữ liệu và sự đối lập, nếu nó có liên quan, cũng như việc thu hồi sự đồng ý đối với Sự đồng ý cho sự đồng ý cho việc gán dữ liệu của bạn trong các điều khoản được cung cấp trong các quy định và quy định bổ sung đã nói ở trên. Để làm cho điều này đúng hiệu quả, sẽ đủ để gửi email đến [Email được bảo vệ]

Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy rằng các nội dung được cung cấp một cách tự nguyện bởi những người dùng không bao gồm dữ liệu cá nhân hoặc riêng tư có thể được bảo tồn để duy trì sự gắn kết với phần còn lại của nội dung và hoạt động của dịch vụ.

Tham gia kênh Telegram của chúng tôi!