Janmapogo
Blog
Bình luận1
Ý kiếnhai
Về tôi
Blog
Không có cái gì ở đây cả
Bình luận
Codere
Tôi không thích bất cứ thứ gì tôi không thích ngôi nhà này. Tôi đã chặn tiền trong nhiều tuần vì họ phải gửi 1000 thứ để xác minh tài khoản của tôi một và không còn cược Codere. Họ cũng không có khuyết tật châu Á
Ngày 2 tháng 7 năm 2020
Ý kiến
Thuận lợi:
Nhà cá cược yêu thích của tôi. Điều tốt nhất theo ý kiến ??của tôi. Một phần thưởng chào mừng tuyệt vời, rất nhiều lời đề nghị, nhiều cược, v.v. Mát mẻ
Nhược điểm:
Thuận lợi:
Tôi thích ngôi nhà này. Tôi đã tận dụng € 5 mà họ cung cấp
Nhược xôi lạc tv điểm:

Tham gia kênh Telegram của chúng tôi!