Khiếu nại
Đã giải quyết

lịch thi đấu của u22 việt nam Tài khoản đông lạnh trong PokerStars Sport

Ngày 18 tháng 2 năm 2021, 15:08
12

Chào buổi sáng, tôi là người dùng thể thao PokerStars từ tháng 7 năm 2020, mặc dù bây giờ tôi đang sử dụng tài khoản, tôi khoảng 400 euro bên trong và trước ngày hôm qua tôi đã lấy 50 euro, khi tôi cố gắng đăng nhập lại cho tôi biết rằng tài khoản của tôi đã bị đóng băng. Vì họ không có trò chuyện trực tiếp hoặc điện thoại, tôi gửi email cho họ và cũng điền vào mẫu dịch vụ khách hàng, nhưng hơn 48 giờ đã trôi qua và tôi không có phản hồi hoặc nhận thư hoặc giải pháp.

Số lượng: 400
Nhận xét quản trị viên
Đã giải quyết
Bình luận
12
Họ gửi cho tôi thư nói rằng họ không xứng đáng với bằng chứng về địa chỉ vì không giống như ID. Tôi gửi hóa đơn của địa chỉ DNI. Họ cho tôi biết bất cứ điều gì về câu hỏi về lý do phong tỏa
Antxon p
Quản lý khiếu nại
0
Buenas Tardes. Những tài liệu nào đã yêu cầu? Nhấn mạnh để chỉ ra sự phong tỏa của phong tỏa và để biết những tài liệu họ cần.
Tôi vừa gửi email yêu cầu lý do phong tỏa đến [Email được bảo vệ]
Xin chào, Có bình thường không có gì chưa biết? Điều đó có thể được thực hiện về nó, lời chào.
Xin chào, sau khi liên hệ với họ trên Instagram thông qua tài khoản quốc tế của họ, họ hỏi tôi thông tin về những gì tôi có với một tài khoản trò chơi khác (Floormate, vì vậy chúng tôi sử dụng cùng một IP).
Sau khi làm rõ điều này, họ gửi cho tôi một email cho tôi biết rằng họ cần bằng chứng về địa chỉ, tôi đính kèm hóa đơn dịch vụ vào thứ Sáu, ngày 19 tháng 2 lúc 8 giờ tối và tôi vẫn mong đợi trả lời.
Antxon p
Quản lý khiếu nại
0
Buenas Tardes. Đây có phải là lý do cho việc phong tỏa? Dán nó cho Pokestars và cũng hỏi họ nếu họ cần thêm bất kỳ tài liệu nào.
Xin chào, trên Instagram, họ nói với tôi rằng khi tôi trả lời, tôi sẽ không gửi thêm email, rằng nếu tôi không đặt cái cuối cùng vào đuôi, theo nghĩa đen là: "Mẹo cho bạn. Giúp đỡ, vì mỗi người mới sẽ đưa bạn đến phía sau hàng đợi của đội chúng tôi, khiến cho việc nhận được trả lời lâu hơn. " Hoặc tôi gửi cho bạn một email khác với câu hỏi bạn đề cập? Cảm ơn trước, liên quan.
Antxon p
Quản lý khiếu nại
0
Cha?o buô?i chiê?u. Để giúp bạn, chúng tôi cần biết lý do phong tỏa của PokerStars là gì.
Antxon p
Quản lý khiếu nại
0
Buenas Tardes. Bạn có tin tức gì không?
Antxon p
Quản lý khiếu nại
0
Buenas Tardes. Lý do là gì? Tiếp theo chúng tôi tạo điều kiện cho email liên hệ. Tìm chúng tôi với những gì họ chỉ ra.

[Email được bảo vệ] / [Email được bảo vệ]
Hiện tại tôi không biết lý do, tôi đã gửi email đến email khác mà họ đã chỉ ra, tôi đã nói với bạn điều gì đó.

Tham gia kênh Telegram của chúng tôi!