Alexzapata203
Blog
Bình luận
Khiếu nại1
Về tôi
Blog
Không có cái gì ở đây cả
Bình luận
Không có cái gì ở đây cả
Khiếu nại
Hóa ra tôi đã nhận được một email với một chương trình khuyến mãi trong đó nếu tôi đặt cược vào bữa tiệc Madrid Atlético ở Madrid và đó là một kẻ thua cuộc, tôi sẽ được trả tiền cho số tiền lên tới € 20 sau khi sự kiện kết thúc. Chà, tôi đã chờ đợi hơn 24h và vẫn không có gì. Tôi đã liên hệ với sự hỗ trợ và không đưa ra những dấu hiệu của cuộc sống, họ phải rất liên kết ... Mặt khác, tôi đã đặt cược mở và họ không để tôi đóng nó, tôi thường rất nhiều cược chăm sóc tốt , đừng để lại cho bạn tùy chọn để có thể đóng chúng ...

Alexzapata203

Tôi đặt cược vào

Tham gia kênh Telegram của chúng tôi!