Khiếu nại
Ngoại quốc

lịch vòng loại wc 2022 châu á Họ không muốn tái hòa nhập tôi

Ngày 17 tháng 6 năm 2021, 15:32
hai

Tôi đã nhập tiền, thực hiện một số cược và không có số dư là +€ 20. Điều này đã nghi ngờ họ và họ không muốn tái hòa nhập tôi vì tiền gửi gần đây. Họ không trả lời bất kỳ email. Tôi không đề nghị bất cứ điều gì nhà cá cược này, tôi sẽ đến tòa án để tố cáo.

Số lượng: 388
Nhận xét quản trị viên
Chúng tôi không có phản hồi của người dùng.
Bình luận
hai
Antxon p
Quản lý khiếu nại
0
Buenas Tardes. Bạn yêu cầu rút tiền vào ngày nào? Bạn đã cho bất kỳ lý do nào để từ chối nó
Hoặc bạn đã yêu cầu tài liệu để xác minh tài khoản?
Antxon p
Quản lý khiếu nại
0
Xin chào. Bạn yêu cầu rút tiền vào ngày nào? Bạn đã đưa ra bất kỳ lý do nào để từ chối nó hoặc bạn đã yêu cầu tài liệu để xác minh tài khoản chưa?

Tham gia kênh Telegram của chúng tôi!