JHFCDB
Blog
Bình luận
Khiếu nại1
Về tôi
Blog
Không có cái gì ở đây cả
Bình luận
Không có cái gì ở đây cả
Khiếu nại

Cược bị hủy bỏ

Ngoại quốc
Xin chào tốt, tôi là người mới ở đây nhưng tôi muốn tốt, họ đã đặt cược cho tôi và sau một thời gian, họ tuyên bố rằng họ đã sai khi bỏ cược, và vì lý do đó họ đã lợi dụng cá cược khi biết rằng tôi đã ném nhiều hơn Ngôi nhà được đánh dấu, bởi vì việc đặt cược chứ không phải họ đã đưa nó cho tôi, tôi đã chọn trước trận đấu và nó là 5 euro cho 600
Tôi đặt cược vào

Tham gia kênh Telegram của chúng tôi!