Graelle92
Blog
Bình luận1
Ý kiến1
Về tôi
Blog
Không có cái gì ở đây cả
bóng đá số hd
Bình luận
Betfair duy trì bất hợp pháp
Tôi muốn đưa ra một khiếu nại và tôi không thể. Betfair đang đánh cắp tôi, tôi đã giành chiến thắng, được chứng minh với trang web chính thức của giải đấu và chia rẽ rằng kết quả chính thức là sai về lợi ích của chính nó. Những gì tôi có thể làm được? Những gì họ làm là bất hợp pháp. tôi cần giúp đỡ xin vui lòng
ngày 13 tháng ba
Ý kiến
Thuận lợi:
Không có gì cả, ăn cắp

Nhược điểm:
Các kết quả web chính thức của giải đấu không sử dụng chúng và sửa đổi kết quả có lợi cho họ

Graelle92

Tôi đặt cược vào

Tham gia kênh Telegram của chúng tôi!