Alejadroxd123
Blog
Bình luận
Khiếu nại1
Về tôi
Blog
Không có cái gì ở đây cả
Bình luận
Không có cái gì ở đây cả
Khiếu nại
Tôi đã thực hiện khoản tiền gửi đầu tiên của mình một vài tuần trước trên nền tảng PokerStar là 20 đô la bằng cách sử dụng mã Thitty và tôi chỉ có hộp đầu tiên của chương trình khuyến mãi và nó đã không đạt được tôi nhiều hơn; Tôi đã gửi cho họ thư và họ trả lời rằng họ đã tư vấn cho vấn đề đó qua thư giao tiếp cho cuộc trò chuyện trực tiếp và trò chuyện đó không bao giờ đưa ra tùy chọn tôi cần câu trả lời

Alejadroxd123

Tôi đặt cược vào

Tham gia lịch thi đấu vn kênh Telegram của chúng tôi!