Marlonfast7
Blog
Bình luận
Khiếu nại1
Về tôi
Blog
Không có cái gì ở đây cả
Bình luận
Không có cái gì ở đây cả
Khiếu nại

Marlon Luna

Ngoại quốc
Họ đã cho tôi một kẻ thua cuộc trong một tay poker nơi tôi rõ ràng là người chiến thắng. Tôi có Reyna hoàn toàn chống lại Reyna và cái giếng đưa nó cho đối thủ của tôi. Mặc dù đó là sự thật, số tiền là nhỏ, tôi muốn chắc chắn rằng tôi không xảy ra một lần nữa vào những dịp trong tương lai khi có nhiều tiền bị đe dọa.

Marlonfast7

Tôi đặt cược vào

Tham gia kênh Telegram của chúng tôi!