Fragarecousomanuel
Blog
Bình luận
Khiếu nại1
Về tôi
Blog
Không có cái gì ở đây cả
Bình luận
Không có cái gì ở đây cả
Khiếu nại

Mforecouso

Ngoại quốc
Xin chào sáng hôm qua, hãy làm một chiếc xe tăng 70 euro thông qua chuyển nhanh. Không xuất hiện trong số dư PokerStars của tôi, nhưng nó đã được tải trong ngân hàng. Tôi gửi một số e-mail vẫn không có phản hồi và tùy chọn trò chuyện trực tiếp nên được xóa vì nó không bao giờ có sẵn vào buổi sáng hoặc buổi chiều hoặc sớm. Tôi không biết làm thế nào để liên hệ với họ

Fragarecousomanuel

Tôi đặt cược vào

Tham gia kênh Telegram của chúng tôi!