Osquitarrrr
Blog
Bình luận
Khiếu nại1
Về tôi
Blog
Không có cái gì ở đây cả
Bình luận
Không có cái gì ở đây cả
Khiếu nại

Oscar

Ngoại quốc
Xin chào, tôi không biết liệu bạn có thể giúp tôi giải thích trường hợp của tôi không. Betfair quyết định đóng tài khoản của tôi trong 2 năm mà không có lý do nhưng này, thực tế là tôi đã trả lại hơn 1 tháng để trả lại 50 € trong tài khoản Betfair của tôi bằng PayPal và theo họ PayPal từ chối thanh toán và trả lại cho Betfair Nhưng tôi đã nói chuyện với PayPal và điều này đã nói với tôi rằng tài khoản của tôi không có giới hạn và họ không trả lại khoản thanh toán cho Betfair. Tôi muốn biết tôi có thể làm gì? Vì tôi không có tài khoản ngân hàng tại thời điểm này và PayPal của tôi không giới hạn. Liên hệ đầu tiên với nó và giải thích tình hình là vào ngày 20 tháng 1 năm 2022 nhưng vào ngày nó không cho phép tôi đặt trước 28.

Osquitarrrr

Tôi đặt cược vào

Tham gia kênh Telegram của chúng tôi!