CGOMEZ24
Blog
Bình luậnhai
Khiếu nại1
Về tôi
Blog
Không có cái gì ở đây cả
Bình luận
Betstars
Cảm ơn thông tin, họ có thể vui lòng cho biết, làm thế nào để tiến hành nhu cầu đó? Chúng ta có nên đưa ra bất kỳ loại thông báo chính thức hay đến cơ quan của Bộ?
Ngày 4 tháng 3 năm 2020
Betstars
Cám ơn rất nhiều
Ngày 2 tháng 3 năm 2020
Khiếu nại

Betstars

Nó không dẫn đến
Chào buổi sáng, tôi đã mở một tài khoản Betstars và gửi tài liệu được yêu cầu kiếm thu nhập tốt để bắt đầu trò chơi và tôi đã phê duyệt hai thu nhập 600 và 400 vào ngày 10 và 12 tháng 2 và tôi đã bắt đầu trò chơi bao nhiêu, họ đã đóng băng cho tôi Tài khoản và tôi không thể truy cập tiền để rút hoặc sử dụng nó cho trò chơi. Tôi đã gửi một số thông tin yêu cầu email và mở khóa cả tài khoản hỗ trợ, dịch vụ khách hàng và an toàn và tôi chưa có được câu trả lời. Bạn có thể vui lòng giúp tôi mở khóa tình hình? Loại biểu diễn này mang lại tiếng tăm rất xấu cho loại trò chơi này và tất cả những gì họ làm là bạn không muốn thực hành nó một lần nữa.

CGOMEZ24

Tham gia kênh Telegram của chúng tôi!