Được tài trợ

Biểu tượng "được tài trợ" chỉ ra rằng các vị trí xếp hạng được xác định bởi các thỏa thuận thương mại với nhà cá cược.

Bảng xếp hạng Legalbet được thực hiện theo cách trung thực nhất có thể, vì vậy chúng tôi chỉ ra "không được tài trợ" trong những trường hợp các vị trí được xác định theo cách khách quan nhất có thể.

vn đá bóng hôm nào Danh sách các nhà cá cược hợp pháp và quy định

Tại đây, bạn có một danh sách các nhà cá cược được cấp phép ở Tây Ban Nha, được cập nhật theo năm 2022. Tất cả các nhà cá cược thể thao này hoạt động hợp pháp ở Tây Ban Nha, với số giấy phép của họ có được thông qua DGOJ. Ở đất nước chúng ta, chúng ta có nhiều hơn 40 nhà cá cược được cấp phép, trong đó bạn có thể chơi với toàn bộ bảo mật.

Cập nhật lần cuối: 08/05/2022

Nhà cá cược
Số giấy phép
Ý kiến
Số giấy phép 369/GA/1081 Phân tích
Số giấy phép GA/2014/005 Phân tích
Số giấy phép ADC/2019/035 Phân tích
Số giấy phép GA/2018/020 Phân tích
Giấy phép Số 350/GA/1011 Phân tích
Số giấy phép GA/2018/029 Phân tích
Số giấy phép GA/2014/010 Phân tích
Số giấy phép ADC/2018/028 Phân tích
Số giấy phép 100-11/GNA70301817/SGR Phân tích
Số giấy phép 43-11/GNN0440809B/SGR Phân tích
Số giấy phép 27-11/ADC/A65640252/SGR Phân tích
Số giấy phép 154-11/GO/A73733016/SGR Phân tích
Số giấy phép GA/2014/007 Phân tích
Số giấy phép 6-11/GNNO 461246NSGR Phân tích
Số giấy phép 279-11/GA/A20854626/SGR Phân tích
Số giấy phép 32-11/GNN8262392G/SGR Phân tích
Số giấy phép GA/2018/023 Phân tích
Số giấy phép ADC/2018/018 Phân tích
Số giấy phép 108-11/GA/A65682676/SGR Phân tích
Số giấy phép GA/2014/001 Phân tích
Số giấy phép 182-11/Gain0321850J/SGR Phân tích
Số giấy phép 352-14/ADC/A75057273/SGR Phân tích
Số giấy phép 248-11/GA/A86342805/SGR Phân tích
Số giấy phép 225-11/gala86346038/sgr Phân tích
Số giấy phép GA/2014/009 Phân tích
Số giấy phép GA/2018/017 Phân tích
Số giấy phép 172-11/GO/A65661886/SGR Phân tích
Số giấy phép 255/GA/1051 Phân tích
Số giấy phép ADC/2014/003 Phân tích
Số giấy phép ADC/2018/022 Phân tích
Số giấy phép 45-11/GA/A98123060/SGR Phân tích
Số giấy phép GA/2014/002, ADC/2014/002 Phân tích
Số giấy phép 16-11/GNN0461262H/SGR Phân tích
Số giấy phép GA/2018/037 Phân tích
Số giấy phép 113-11/GAIA65605370/SGR Phân tích
Giấy phép Số 341/GA/1067 Phân tích
Số giấy phép 38-11/GA/99504836/SGR Phân tích
Tất cả các nhà cá cược được cấp phép44
Xem thêm