Mathew48
Blog
Bình luậnhai
Khiếu nại1
Về tôi
Blog
Không có cái gì ở đây cả
Bình luận
Hoàn trả
Buổi chiều tiêu cực tốt
Ngày 20 tháng 5 năm 2021
Hoàn trả
Xin chào! Họ vẫn không xác nhận chỉ xuất hiện rằng nó đang chờ xử lý kể từ ngày 4 tháng 5
Ngày 12 tháng 5 năm 2021
Khiếu nại

Hoàn trả

Ngoại quốc
Xin chào, tài khoản của tôi không bị đóng băng, tuy nhiên tôi đã hoàn trả tại PokerStars vào ngày 4 tháng 5, ngày hôm sau tôi yêu cầu các tài liệu, tôi đã gửi chúng và ngay lập tức nhận được câu trả lời về việc xác minh thành công của chúng, tuy nhiên việc hoàn trả mỗi ngày kể từ hôm nay nó Chưa được thực hiện chỉ xuất hiện trong các khoản bồi hoàn đang chờ xử lý với một tin nhắn "Các giao dịch chưa thanh toán hiện đang được xem xét và không thể bị hủy bỏ"

Mathew48

Tôi đặt cược vào

Tham gia kênh Telegram của chúng tôi!