Martamolinab19
Blog
Bình luận
Khiếu nại1
Về tôi
Blog
Không có cái gì ở đây cả
Bình luận
Không có cái gì ở đây cả
Khiếu nại

Marta Molina

Ngoại quốc
Một tuần trước tôi đã thu nhập tại các ngôi sao € 150 Tôi không đặt cược và tôi đã thoát khỏi người dùng. Khi nhập lại, một tin nhắn xuất hiện rằng tài khoản của tôi bị chặn và tôi đã liên lạc với sự hỗ trợ. Sau khi gửi cho họ mọi thứ họ yêu cầu và chuyển tiếp nó cho tôi, không có câu trả lời nào. Tôi đã trở lại với bạn, tôi đã viết khoảng 3 lần và họ chưa nói với tôi bất cứ điều gì. Tôi chỉ đơn giản là muốn lấy tiền của mình vì tôi đã thấy cách đối xử của ngôi nhà này là tệ hại.

Martamolinab19

Tôi đặt cược vào

Tham gia kênh Telegram của chúng tôi!

oracle dota 2