Chuachi4
Blog
Bình luận
Khiếu nại1
Về tôi
Blog
Không có cái gì ở đây cả
Bình luận
Không có cái gì ở đây cả
Khiếu nại

Betstars không cho tôi tiền của tôi.

Không thể chấp nhận được
Vào tháng 2 năm 2018, tôi đã nhập tiền vào Betstars, tôi đã cố gắng rút tiền của mình và họ không đưa nó cho tôi, cho rằng thu nhập của tôi quá gần đây và họ coi đó là điều kỳ lạ. Tôi đã yêu cầu tiền hai lần, tôi đã mở cuộc trò chuyện, họ đã nói với tôi rằng họ sẽ xảy ra vấn đề của tôi với bộ phận tương ứng và họ sẽ cho tôi một câu trả lời, sau hai tuần mà không biết gì về họ, tôi cố gắng rút lại, họ Gửi cho tôi cùng một email, "Chúng tôi hủy bỏ việc rút tiền cho thu nhập gần đây" Tôi trả lời lại nếu tôi nghĩ rằng mục của tôi hai năm trước là gần đây và chưa trả lời tôi nữa. Tôi hy vọng bạn có thể giúp tôi, cảm ơn bạn.

Tham gia kênh Telegram của chúng tôi!